• Print
  • Print
  • Sitemap


Elevplan

Som social- og sundhedshjælperelev kan du følge dit uddannelsesforløb på elevplan.dk

Elevplan er et elektronisk planlægningsværktøj, som samler hele dit uddannelsesforløb, både dine praktikperioder og dine skoleperioder.

Både du, din praktikvirksomhed og skolen har adgang til Elevplan. Det er dog ikke alle praktiksteder, der har valgt at bruge den.

Formålet med elevplan er at både du, praktikvirksomheden og skolen har de samme nødvendige oplysninger om din uddannelsesplan.

På Elevplan kan du finde:

  • din uddannelsesplan
  • udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, du har gennemført
  • de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt
  • reglerne for uddannelsen
  • andre oplysninger af betydning for din uddannelse

Dine oplysninger på Elevplan er dine egne. Du har dog pligt til at orientere praktikvirksomheden om dine oplysninger på Elevplan.

Planer, aftaler og andet, der vedrører praktikken, kan også samles på Elevplan. For eksempel kan din praktikvirksomhed benytte Elevplan til at udarbejde en plan for dit praktikforløb.

Alle praktikvirksomheder og elever er tildelt et login til Elevplan og kan kontakte skolen for at få det oplyst.