• Print
  • Print
  • Sitemap

Talentspor

Du kan vælge at gennemføre uddannelsen til social- og sundhedsassistent på talentspor.

Talentspor er et uddannelsesforløb, hvor mindst 25% af fagene gennemføres på et højere niveau end det obligatoriske. 

På talentsporet på social- og sundhedsassistentuddannelsen er følgende fag på ekspertniveau:


  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Download pjecen om talentspor her