• Print
  • Print
  • Sitemap

Løn

De fleste arbejdspladser for både SOSU-assistentelever og færdiguddannede SOSU-assistenter er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

Dvs. at lønnen for størstedelens vedkommende aftales centralt, og du er sikret, at lønnen er garanteret næsten ens over hele landet. En mindre del af lønnen aftales på den enkelte arbejdsplads. Du får løn i din ferie og under sygdom.

Løn på hovedforløbet

På hovedforløbet får du elevløn. Lønnens størrelse oplyses i uddannelsesaftalen og udgør for elever over 18 år

  • ca. 10.733 kr. pr. måned

Lønnen stiger på uddannelsens andet år.

Hvis du er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, skal du have voksenløn. Voksenelever opnår trin 11, svarende til

  • ca. 18.530 kr. pr. måned.

Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.

Løn når du er færdig med din uddannelse

De fleste arbejdspladser for uddannede social- og sundhedsassistenter er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

Lønnen er bygget op af en grundløn samt funktions- og kvalifikationsløn. Du får tillæg for aften- og natarbejde, og du får pension. Færdiguddannede opnår løntrin 21, svarende til

  • ca. 21.770 kr. pr. måned.

Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.FOA har overenskomsten for SOSU-elever

FOA aftaler dine vilkår under uddannelsen med arbejdsgiverne, fx din løn, arbejdstid, regler for fravær, børns sygedage, ferieregler mm.

Din lokale fagforening drager også omsorg for dit arbejdsliv, mens du er elev. Det er her, du kan henvende dig angående konkrete problemer om fx løn, arbejdsmiljø, klager over uddannelsen mm.

Find din lokale FOA-afdeling her.