• Print
  • Print
  • Sitemap

Hvor arbejder en social- og sundhedsassistent?

En social- og sundhedsassistent kan få job rigtig mange steder. De fleste får job nedenstående steder. 

Arbejde i hjemmeplejen

Social- og sundhedsassistenter kan være ansat i hjemmeplejen. Her vil du ofte have ansvaret for særligt krævende borgere, der har behov for mere omfattende pleje og omsorg. Eller du vil have vejlednings- og planlægningsopgaver for grupper af borgere eller kollegaer.

Det kræver, at du har stort fagligt kendskab til opgaveløsningen og hurtigt kan skabe dig et overblik over, hvad der er brug for.

Arbejde på somatisk eller psykiatrisk sygehus 

Social- og sundhedsassistenter kan også være ansat på et hospital. Her vil du arbejde med specialiserede opgaver knyttet til patienter med bestemte diagnoser. Du vil fx gennemføre indlæggelses- og udskrivningssamtaler og have et tæt samarbejde med andre faggrupper.

Du skal være præcis i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt, med patienter og kollegaer, så der ikke sker fejl.

Som social- og sundhedsassistent vil du få arbejde som dag-, aften eller nattevagt. Også i weekenderne.Du er tæt på mennesker.

Du kan gå ind i andres liv uden at gå over deres eller dine egne grænser. Du giver omsorg uden at være et bløddyr. Du er sej, fordi du ikke er sart.