• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesaftalen

Inden du begynder på en uddannelse til social- og sundhedsassistent,  indgår du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. I uddannelsesaftalen er det angivet, hvornår du starter og slutter din uddannelse.


En uddannelsesaftale er kun gyldig, hvis den er skriftlig og er indgået på en særlig aftaleformular. Aftaleformularen kan udleveres af den lokale skole eller hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.


For at være gyldig, skal uddannelsesaftalen oprettes inden aftaleperioden begynder. Det vil sige, inden du begynder på din uddannelse.


Uddannelsesaftalen udfyldes og underskrives af både dig og din arbejdsgiver. Efterfølgende sendes uddannelsesaftalen til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller din værge også underskrive uddannelsesaftalen.


I forbindelse med at du indgår din uddannelsesaftale, har din arbejdsgiver pligt til at underrette dig om vilkårene for ansættelsesforholdet.