• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 2 år og 2 mdr. Uddannelsen indeholder både skoleperioder og praktikperioder.

Der er optag flere gange årligt på SOSU-skoler over hele landet. Skolen hjælper med at finde praktikpladser.

Uddannelsen består af et grundforløb på normalt ½-1 år og et hovedforløb på 1 år og 2 mdr. Grundforløbet foregår på skolen, mens hovedforløbet er delt med 17 uger på skolen og ca. 9 måneder i praktik. 

Hovedforløb for SOSU-hjælper 1 år og 2 måneder

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) ½ år

 

Grundforløb 1 (GF1) ½ år