• Print
  • Print
  • Sitemap

Løn & SU

SU på grundforløbet

På grundforløbet kan du få Statens Uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen på www.su.dk.

Løn på hovedforløbet

På hovedforløbet er du ansat som elev, det betyder, at du får elevløn både i praktikperioder og i skoleperioder.

De fleste arbejdspladser for elever på den pædagogiske assistentuddannelse er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

Hvis du er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, skal du have voksenelevløn.

Du kan se mere om løn her.

Løn når du er færdig med din uddannelse

Lønnen som færdiguddannet pædagogisk assistent afhænger af, hvad du bliver ansat som.

Du kan se mere om løn her.FOA og 3F har overenskomsten for pædagogiske assistentelever

FOA og 3F aftaler dine vilkår under uddannelsen med arbejdsgiverne, fx din løn, arbejdstid, regler for fravær, børns sygedage, ferieregler mm.

Din lokale fagforening drager også omsorg for dit arbejdsliv, mens du er elev. Det er her, du kan henvende dig angående konkrete problemer om fx løn, arbejdsmiljø, klager over uddannelsen mm.

Find din lokale FOA-afdeling her.

Find din lokale 3F-afdeling her.