• Print
  • Print
  • Sitemap

Prøvetid

De første 3 måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid. Det vil sige, at du og din arbejdsgiver har mulighed for at bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre.

Ifølge erhvervsuddannelsesloven står det begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og uden krav om begrundelse. Efter prøvetidens udløb kan uddannelsesaftalen normalt ikke opsiges.

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.  Det vil sige, at din prøvetid er slut, når du har været i praktik i 3 kalendermåneder.

Hvis du er fraværende fra praktikvirksomheden af nedennævnte grunde i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden automatisk svarende til fraværsperioden:

  • sygdom
  • supplerende skoleundervisning
  • graviditet, barsel, adoption eller
  • arbejdsfrihed på grund af særlige forhold