• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye uddannelsesordninger udstedt

PASS har nu udstedt nye uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- og den pædagogiske assistentuddannelse. Uddannelsesordningerne er gældende fra 1. august 2020.

Ændringer for social- og sundhedshjælperuddannelsen:

  • Præcisering af fagmål i faget "Social- og sundhedshjælperens rolle" om menneskeretlige bestemmelser.
  • Præcisering af fagmål i faget "Mødet med borgeren" om menneskeretlige bestemmelser.

Ændringer for social- og sundhedsassistentuddannelsen:

  • Præcisering af fagmål i faget "Det sammenhængende borger- og patientforløb" om menneskeretlige bestemmelser.
  • Præcisering af fagmål i faget "Kvalitet og udvikling" om menneskeretlige bestemmelser.
  • Ændring af fagmål i faget "Social- og sundhedsassistenten som teamleder".
    Denne ændring er sket på baggrund af høringssvar fra skolerne med det formål at skabe tættere kobling til praksis.

Ændringer for den pædagogiske assistentuddannelse:

  • Ajourføring af numre for AMU-uddannelser i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Find uddannelsesordningerne HER