• Print
  • Print
  • Sitemap

Nye uddannelsesbekendtgørelser udstedt

Undervisningsministeriet har efter aftale med PASS udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser på PASS' område.

Bek. nr. 527 om social- og sundhedsassistentuddannelsen
Bek. nr. 535 om social- og sundhedshjælperuddannelsen
 
Begge uddannelser har fået styrket fokus på menneskeretlige principper. Dette på baggrund af, at PASS sammen med Institut for Menneskerettigheder har konstateret, at social- og sundhedseleverne ikke sikres et tilstrækkeligt fagligt funderet beredskab til at håndtere dilemmaer og etiske problemer i mødet med borgeren, men ofte overlades til personlig funderet egen-etik.

I bilag 1 til bekendtgørelsen for social- og sundhedshjælperuddannelsen er indføjet en ny AMU-pakke, der kan give afkortning for ufaglærte, der søger ind på uddannelsen.

Bek. nr. 526 om den pædagogiske assistentuddannelse
Bekendtgørelsen indebærer alene en ajourføring af Bilag 1 om AMU-uddannelser, der giver ret til afkortning på baggrund af gennemførte AMU-uddannelser.

Uddannelsesbekendtgørelserne findes HER

Nye uddannelsesordninger på vej

PASS har afsluttet arbejdet med ændringer i de tilhørende uddannelsesordninger, og uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen er sendt i høring hos udbyderne.

I uddannelsesordningen for den pædagogiske assistentuddannelse er der ikke sket nogen ændringer, og uddannelsesordningen er derfor ikke sendt i høring. Det forventes at uddannelsesordningen med reference til den nye bekendtgørelse bliver udstedt snarest.