• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Dialogmøde for LUU i København 2019

PASS ønsker igen i år at invitere de lokale uddannelsesudvalg til dialogmøde.

Formålet med dialogmøderne er at fremme samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg, så den lokale indflydelse fremmes og PASS informeres om den lokale udvikling af uddannelserne. Formålet er derudover at fremme overensstemmelse mellem udvalgsarbejdet i PASS og i de lokale udvalg.

Dialogmødet i København afholdes:

Onsdag den 21. august 2019 kl. 9 - 12.30

hos FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 København V

Se foreløbigt program for dialogmødet HER

Tilmelding kan ske indtil 13. august 2019 via nedenstående formular.

Dine data
E-mail skal have syntaksen min@email.dk.
Betaling

Konferencen er gratis.

Samtykke