• Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikpladsaftaler og kvoter

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået aftale om at tilvejebringe praktikpladser svarende til behovet for færdiguddannede i området.

Formålet med aftalen er at få uddannet mere social- og sundhedspersonale.

Se praktikpladsaftale for 2020 - 2021 her

 

Private praktiksteder og praktikpladsaftaler

Private virksomheder, der har indgået en udliciteringsaftale om at varetage pleje-omsorgsopgaver for en kommune, vil sædvanligvis også have en aftale vedr. uddannelse af social- og sundhedselever. Der vil typisk være tale om een af flg. to aftaletyper:

  1. Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed kan varetage uddannelsesopgaver under kommunens ansvar (kommunens koncerngodkendelse som praktiksted). I så fald ansætter kommunen eleven, og eleven udstationeres i en del af praktiktiden i den private virksomhed. I så fald indgår eleven i kommunens forpligtigelser i henhold til praktikpladsaftalen.

  2. Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed selv har ansvar for uddannelse af et nærmere specificeret antal elever. I så fald tæller den private virksomheds elever med i den samlede praktikpladsaftale og fratrækkes kommunens dimensionering.