• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

Har ansøger en uddannelse, eller dele af en uddannelse kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.  

Uddannelsens nye varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.  

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, bilag 1.

Ansøger har ret til godskrivning, hvis han/hun har en af nedenstående uddannelser

 • Pædagogisk assistent    
  4 måneder af praktikuddannelsen    

 • Hospitalsteknisk assistentuddannelse    
  2 måneder af praktikuddannelsen   

 • Tandklinikassistentuddannelsen   
  2 måneder af praktikuddannelsen   

 • AMU-pakke     
  Hvis ansøger har gennemført kurserne i nedenstående AMU-pakke, vil eleven få afkortet sin uddannelse med 1,6 uge af skoleundervisningen.  

  AMU-pakke       
  Rehabilitering som arbejdsform    
  Medvirken til rehabilitering    
  Træning i eget hjem    
  Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen   
  Hverdagslivet i omsorgsarbejdet   

  Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal være erhvervet indenfor de seneste 4 år før uddannelsens start

Anden relevant uddannelse

Har ansøger mindre eller anden uddannelse, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel yderligere afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine uddannelser.

Det er skolen, der gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.