• Print
 • Print
 • Sitemap

Grundforløb SOSU-hjælper 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen starter med et grundforløb på en skole.  Grundforløbet er opdelt i 2 perioder, Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2).  Se mere om adgang til GF1 og GF2 under Adgang i menuen til venstre.

Grundforløb 1

GF1 er for unge, der kommer fra grundskolen for max et år siden. GF1 tilrettelægges af skolen og introducerer eleverne til erhvervsuddannelserne og til social- og sundhedsområdet. GF1 varer 20 uger.

GF1 udbydes af alle social- og sundhedsskoler og enkelte andre erhvervsskoler.

Grundforløb 2

GF2 er for unge, der har gennemført GF1 eller har forladt folkeskolen for mere end 1 år siden. GF2 tilrettelægges af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. På GF2 undervises i social- og sundhedsopgaver på grundlæggende niveau. Noget af indholdet svarer til grundforløbet for social- og sundhedsassistentuddannelsen, men det er tonet og målrettet rollen som social- og sundhedshjælper.

GF2 indeholder følgende temaer og fag

 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Dansk D
 • Naturfag E

Grundforløbet afsluttes med en prøve, som skal bestås.

Eleven får normalt SU (Statens Uddannelsesstøtte) på grundforløbet.

Udbud af GF2

GF2 udbydes af alle social- og sundhedsskoler