• Print
  • Print
  • Sitemap

Anerkendelse i udlandet af danske uddannelser

På internationalt niveau er der vedtaget en række fælles regler og systemer for dokumentation af uddannelser og eksaminer, som gør det muligt at sammenligne kvalifikationer på tværs af forskellige landes uddannelsessystemer. Nogle af reglerne er allerede på plads, så man umiddelbart kan sammenligne niveauer på tværs af landegrænser, mens andre endnu er under udarbejdelse.

Et væsentligt element i forbindelse med sammenligning mellem uddannelser er de forskellige karakterskalaer , som anvendes. Via ECTS- karakterskalaen er man også her begyndt at udarbejde et sammenligningsgrundlag på tværs af landegrænser. Europass er fem dokumenter, der hver især beskriver kvalifikationer og færdigheder og kan benyttes, hvis man vil uddanne sig i udlandet eller søge beskæftigelse som færdiguddannet i et andet EU land.

De fem beviser og dokumenter i Europass er:

  1. Europass CV
  2. Europass Sprogpas
  3. Europass Mobilitetsbevis (tidligere EuroPas Training)
  4. Europass Certificate Supplement
  5. Europass Diploma Supplement