• Print
  • Print
  • Sitemap

Prøvetid

De første 3 måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver har mulighed for at bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre. Ifølge erhvervsuddannelsesloven står det begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og uden krav om begrundelse.

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Hvis eleven i øvrigt er fraværende fra praktikvirksomheden af nedennævnte grunde i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden automatisk svarende til fraværsperioden:
  • sygdom
  • supplerende skoleundervisning
  • graviditet, barsel, adoption eller
  • arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.
Efter prøvetidens udløb kan parterne normalt ikke opsige uddannelsesaftalen.