• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesbog eller elevplan

For at både elev, skole og praktiksted har de samme nødvendige oplysninger om elevens uddannelsesplan skal skolen udlevere en uddannelsesbog til eleven. Efterhånden går flere og flere skoler over til at erstatte den fysiske bog med en elektronisk version, kaldet elevplan.

Uddannelsesbog

Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved begyndelsen af
skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde:

  • elevens uddannelsesplan
  • de udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, eleven
    har gennemført
  • de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt
  • reglerne om uddannelsen
  • andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse


Uddannelsesbogen er elevens egen, men eleven skal orientere praktikvirksomheden om uddannelsesbogens indhold.

Planer, aftaler mv. vedr. praktikken kan samles i uddannelsesbogen.

Elevplan

Elevens uddannelsesforløb kan også følges på elevplan.dk. Elevplan er et elektronisk planlægningsværktøj, som samler hele uddannelsesforløbet - både praktik- og skoledelen. Både eleven, praktikvirksomheden og skolen har adgang til Elevplan, og virksomheden kan blandt andet benytte Elevplan til at udarbejde en plan for praktikforløbet. 

Alle praktikvirksomheder og elever er tildelt et login til Elevplan og kan kontakte skolen for at få det oplyst.