• Print
  • Print
  • Sitemap

Samarbejdspartnere

DM for SOSU samler de mest talentfulde elever fra social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og vise folkeskoleeleverne uddannelsens mange muligheder.

PASS' vision er at medvirke til, at kommuner og regioner har en stor og dygtig sosu-faglig arbejdsstyrke, der kan yde den bedst mulige service over for ældre, handicappede og syge borgere.

Vore samarbejdspartnere og sponsorer er med til at give de unge en god uddannelse og øge tilgangen til uddannelsen. De får mulighed for at påvirke de unge og deres karriereplaner. De får chancen for at fange opmærksomheden hos de over 50.000 besøgende - herunder fremtidige ansatte og forbrugere. Og ikke mindst kan de styrke deres netværk blandt lærere og ledere fra social- og sundhedsskolerne.

Sponsorer for DM i SOSU

DM i SOSU finansieres hovedsageligt af parterne i PASS og Danske SOSU-skoler.

Gyldendal sponserer DM i SOSU med økonomiske midler, redigering og lay-out af konkurrenceopgaver og bedømmelsesskemaer samt gaver til deltagerne ved såvel regionale mesterskaber som DM. Gyldendal er et stort forlag, der udgiver bøger til undervisning på social- og sundhedsuddannelserne. 

Kontakt Karen Therkildsen for yderligere oplysninger kgt@sevu.dk eller 3817 8297.

Folder om DM i SOSU

PASS har udarbejdet en folder om DM i SOSU 2017, som frit kan downloades af alle.

Folder til sponsorer om DM i SOSU

PASS har udarbejdet en folder til organisationer og virksomheder, som ønsker at samarbejde med PASS om afholdelsen af DM i SOSU