• Print
  • Print
  • Sitemap

Organisation

SkillsDenmark

SkillsDenmark er den organisation, der forestår den overordnede organisering af danmarksmesterskab i erhvervsuddannelser, DM i Skills.

Medlemmer af SkillsDenmark er faglige udvalg for erhvervsuddannelser samt erhvervsskoler. Næsten 50 konkurrecefag er tilmeldt DM i Skills.

PASS blev medlem af SkillsDenmark i 2009 og har tilmeldt social- og sundhedsassistentuddannelsen til DM.

Se mere på www.skillsdenmark.dk

PASS

PASS er fagligt udvalg for social- og sundhedsuddannelsen.

PASS har det overordnede ansvar for DM i SOSU. PASS sikrer finansiering og bestemmer rammer og opgaver for konkurrencerne.

PASS har i samarbejde med Danske SOSU-skoler nedsat en styregruppe til at forestå den overordnede planlægning af DM i SOSU.

Styregruppe for DM i SOSU

Styregruppen består af repræsentanter fra PASS og Danske SOSU-skoler. Styregruppen sikrer koordinering med SkillsDenmark og skolerne om program, scene og tøj samt udvikling af opgaver, bedømmelseskriterier, dommerudvælgelse, samarbejde omkring Prøv, mærk og føl-standen, fælles markedsføring etc.

Flere oplysninger her på sitet eller kontakt Karen Therkildsen, kgt@sevu.dk

Danske SOSU-skoler

Danske SOSU-skoler er SOSU-skolernes fælles forening. Alle social- og sundhedsskoler har tilkendegivet, at de vil være aktive medspillere ved gennemførelse af DM i SOSU

Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der forestår koordineret planlægning af de regionale mesterskaber.

Arbejdsgruppen forestår tillige en række opgaver med reference til styregruppen.

Skolerne inddrager praktiksteder og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet.

Flere oplysninger hos den enkelte skole eller hos Danske SOSU-skoler.