Vil du være SOSU hjælper?
Vil du være SOSU assistent?
Vil du være pædagogisk assistent?
FEVU

Velkommen til portalen for Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). FEVU er en sammenlægning af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) og Efteruddannelsesudvalget for Det Pædagogiske Område og Social- og sundhedsområdet (EPOS).

Covid-19

Læs om håndtering af uddannelsesaftaler i forbindelse med Covid-19 HER

 
 


Er du arbejdsgiver?
Er du lærer?
Arbejder du med PASS?