• Print
  • Print
  • Sitemap

Fag på valgfrit højere niveau

Du kan vælge at tage nedenstående fag på et højere niveau

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Elevløn

Du får elevløn mens du uddanner dig til SOSU-hjælper. Læs mere her