• Print
  • Print
  • Sitemap

Hovedforløb social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder.

Du skal have bestået grundforløbsprøven og have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der er 17 ugers skole og mindst to praktikpraktikperioder.

Du kan få afkortet uddannelsen, hvis du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen. Se i menuen til venstre under adgang til uddannelsen.

Skoleundervisning

SOSU-hjælperuddannelsen udbydes på SOSU-skoler over hele landet.

På hovedforløbet undervises i nedenstående  fag

Obligatoriske fag Valgfri fag
Social- og sundhedshjælperens rolle
Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
Mødet med borgeren
Kost og motion til udsatte grupper
Personlig hjælp, omsorg og pleje
Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering    
Mødet med borgeren med psykisk sygdom

SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Skolen udbyder også valgfag. Hvis du gerne vil læse videre anbefales det, at du vælger engelsk som valgfag.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Du lærer fx om, hvordan det er at have sukkersyge (diabetes), og hvordan man bedst hjælper en borger med sukkersyge med at få den rigtige kost og motion.

Praktikuddannelsen

Praktikken gennemføres typisk i hjemmepleje, på plejehjem eller i dagcenter/aktivitetscenter. At være i praktik er ligesom at gå på arbejde. Du får nye søde kollegaer.

Du får din egen praktikvejleder, som er din kontaktperson gennem hele praktikperioden. Praktikvejlederen er typisk selv social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og er med til at sikre, at du får lært alle de ting du skal.

De første dage følges du med en uddannet social- og sundhedshjælper og ser, hvordan man gør. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du ansvar for dine egne borgere.

Elevløn

Du får elevløn mens du uddanner dig til SOSU-hjælper. Se mere her

Uddannelsesbog

Skolen udleverer en uddannelsesbog til dig. Den hjælper dig med at få overblik over hele uddannelsen. Den skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, læreren og praktikvejlederen.

Bedømmelse

Du får karakterer i hvert fag og skal til mundtlig prøve i et af fagene. 
Du skal bestå praktikmålene.
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en praktisk opgave.