• Print
 • Print
 • Sitemap

Uddannelse, der giver afkortning

Har du en uddannelse, eller dele af en uddannelse,  når du søger optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du have en realkompetencevurdering på skolen. Så vil det blive vurderet, hvor meget du kan få afkortet varigheden af uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Du har ret til godskrivning, hvis du har en af nedenstående uddannelser

 • Pædagogisk assistent 
  4 måneder af praktikuddannelsen 

 • Hospitalsteknisk assistentuddannelse 
  2 måneder af praktikuddannelsen

 • Tandklinikassistentuddannelsen
  2 måneder af praktikuddannelsen

 • AMU-pakke  
  Hvis du har gennemført kurserne i nedenstående AMU-pakke inden for de seneste 4 år før uddannelsens start, vil du få afkortet din uddannelse med
  1,6 uge af skoleundervisningen 

  AMU-pakke 
  Rehabilitering som arbejdsform 
  Medvirken til rehabilitering 
  Træning i eget hjem 
  Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen
  Hverdagslivet i omsorgsarbejdet

Har du anden uddannelse eller dele af en uddannelse vil skolen i samarbejde med den ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere, om du kan få afkortet varigheden af din uddannelse til social- og sundhedshjælper.Skoler
Se kort over skoler, der udbyder social- og sundhedshjælper-uddannelsen her