• Print
  • Print
  • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har du relevant erhvervserfaring kan du få afkortet din uddannelse.

Du skal have en realkompetencevurdering på skolen, for at få vurderet om din erhvervserfaring er relevant. Du skal medbringe dokumentation for dine erfaringer.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du får godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Definition af 2 års relevant erhvervserfaring

Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder

• hjemmeplejen
• plejecentre

Du skal dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner 

• Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
• Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og
   omsorgsopgaver
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring.

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Har du  erfaring med ovenstående jobfunktioner, men kun i hjemmeplejen i mindst 8 måneder afkortes din uddannelse til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen 

Har du  erfaring med ovenstående jobfunktioner, men kun fra plejecenter i mindst 8 måneder afkortes din uddannelse til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen 

Har du  erfaring med ovenstående jobfunktioner, men kun fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 8 måneder afkortes din uddannelse til social- og sundhedshjælper med 1,5 måned af praktikuddannelsen 

Har du anden erhvervserfaring, som du mener er relevant, vil skolen i samarbejde med den ansættende myndighed vurdere omfanget af en eventuel afkortning.