• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 2 år og 2 mdr. Uddannelsen indeholder både skoleperioder og praktikperioder.

Der er optag flere gange årligt på SOSU-skoler over hele landet. Skolen hjælper med at finde praktikpladser.

Uddannelsen består af et grundforløb på normalt ½-1 år og et hovedforløb på 1 år og 2 mdr. Grundforløbet foregår på skolen, mens hovedforløbet er delt med 17 uger på skolen og ca. 9 måneder i praktik. 

Hovedforløb for SOSU-hjælper 1 år og 2 måneder

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Grundforløb 2 (GF2) ½ år

 

Grundforløb 1 (GF1) ½ år


Se en film om, hvem du vil møde den første dag på praktikstedet (klik på linket)

Se en film om, hvordan godt kollegaskab er et fælles ansvar (klik på linket)

Praktikmål

Hent en plakat over praktikmålene i uddannelsen til social- og sundhedshjælper:

Download plakaten

Praktik


Find selv praktiksteder på praktikpladsen.dk