• Print
  • Print
  • Sitemap

Løn & SU

På grundforløbet

På grundforløbet kan du få  Statens Uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen på www.su.dk.

På hovedforløbet

De fleste arbejdspladser for både SOSU-hjælperelever og færdiguddannede SOSU-assistenter er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL.

Dvs. at lønnen for størstedelens vedkommende aftales centralt, og du er sikret, at lønnen er garanteret næsten ens over hele landet. En mindre del af lønnen aftales på den enkelte arbejdsplads. Du får tillæg for overarbejde. Du får løn under sygdom.

På hovedforløbet får du elevløn. Lønnens størrelse oplyses i uddannelsesaftalen og udgør, hvis du er under 18 år

  • ca. 7.710 kr. pr. måned

Hvis du er over 18 år, udgør lønnen

  • ca. 10.120 kr. pr. måned

Hvis du er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, skal du have voksenløn.

Voksenelever opnår ca. 18.530 kr. pr. måned.

Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.

Løn når du er færdig med din uddannelse

De fleste arbejdspladser for uddannede social- og sundhedshjælpere er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL.

Lønnen er bygget op af en grundløn samt funktions- og kvalifikationsløn. Desuden får du pension.

Lønnen er ca. 20.840 kr pr. måned.

Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.FOA har overenskomsten for SOSU-elever

FOA aftaler dine vilkår under uddannelsen med arbejdsgiverne, fx din løn, arbejdstid, regler for fravær, børns sygedage, ferieregler mm.

Din lokale fagforening drager også omsorg for dit arbejdsliv, mens du er elev. Det er her, du kan henvende dig angående konkrete problemer om fx løn, arbejdsmiljø, klager over uddannelsen mm.

Find din lokale FOA-afdeling her.