• Print
  • Print
  • Sitemap

Hvor arbejder en social- og sundhedshjælper?

En social- og sundhedshjælper kan arbejde mange forskellige steder. De mest typiske steder er

Arbejde i hjemmeplejen

Social- og sundhedshjælperen kan være ansat i hjemmeplejen. Så besøger du borgerne i deres private hjem og hjælper dem med at klare praktiske pleje og omsorgsopgaver. Du skal kunne lide at hjælpe og tale med de personer, du besøger.

Du skal samarbejde med både pårørende og kollegaer og bringe dine iagttagelser videre, både mundtligt og skriftligt.

Det er selvstændigt arbejde med både frihed og ansvar.

Arbejde på plejehjem og i institutioner

Social- og sundhedshjælperen kan også være ansat på et plejehjem eller tilsvarende institution. Her bor borgerne, fordi de er mere svækkede eller har fysiske eller psykiske handicaps og har brug for nogen omkring sig hele døgnet.

Du skal hjælpe borgeren med at komme op om morgenen og i seng igen om aftenen, få mad, pleje og omsorg og støtte til at bevare sin funktionsevne, fx vha. motion.

Du kan også arbejde i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgerne med fx at synge, væve eller komme ud i frisk luft og få et mere aktivt liv.

Du har mange kollegaer og kan arbejde om dagen, om aftenen eller om natten.
Du giver omsorg uden at være et bløddyr


Du er sej, fordi du ikke er sart