• Print
 • Print
 • Sitemap

Eux

- faglært med studiekompetence

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan gennemføres med eux. Eux giver dig både erhvervskompetence og studiekompetence, og dermed mulighed for både at arbejde som faglært og at læse videre. Du får bevis som social- og sundhedsassistent og bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Når du vælger eux skal du bestå en række grundfag i uddannelsen på HF-niveau. Og du skal bestå de samme obligatoriske uddannelsesspecifikke fag som de ordinære elever. 

Eux varer 4 år 6 måneder og 3 uger og er altså længere end det ordinære forløb, så du får tid til at læse de ekstra fag. 

Eux-grundforløb

Har du lyst til at udfordre dig selv, kan du vælge at tage grundforløbet med eux. Grundforløb med eux svarer til den undervisning, du gennemfører på 1.g blot med en toning, så du også får adgang til hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Grundforløb med eux har samme varighed som ordinære grundforløb (1 år).

Du skal have følgende grundfag i løbet af grundforløbet:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau
 • Fysik på C-niveau

Eux-hovedforløb

Når du har bestået grundforløb med eux kan du indgå en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver om eux på hovedforløbet. Du kan også vælge at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Du får løn under hovedforløbet som ved den ordinære uddannelse.

Hovedforløb med eux varer 3 år, 6 måneder og 3 uger.

Hovedforløb med eux indeholder både de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og en række grundfag. Praktikuddannelsen er den samme og har samme varighed som ved ordinært forløb.

Hovedforløb med Eux indeholder følgende grundfag:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Kemi B
 • samt to valgfag, fx Idræt C og Matematik A 

Eux-udbud

Det er ikke alle skoler, der udbyder eux. Spørg på den nærmeste social- og sundhedsskole, hvor der udbydes eux for social- og sundhedsassistenter.