• Print
  • Print
  • Sitemap

Erhvervsrettet påbygning

Hvis både du og din praktikvirksomhed ønsker det, kan I indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at du skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af op til 4 uger. Den ekstra undervisning vælges blandt de valgfri specialefag:

  • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
  • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
  • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
  • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
  • SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
  • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
  • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
  • SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning

Indgår du en aftale om erhvervsrettet påbygning, skal du aftale med din praktikvirksomhed, om den ekstra undervisning skal træde i stedet for noget af din praktik eller om din uddannelse skal forlænges.