• Print
  • Print
  • Sitemap

Hovedforløb SOSU-assistentuddannelsen

Hovedforløbet til social- og sundhedsassistent varer 2 år og 9 måneder og 3 uger.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en kommune eller en region. Din lokale skole kan vejlede dig. 

Hovedforløbet starter flere gange om året. Den skole, som du vil søge ind på, kan oplyse dig om datoer for ansøgningsfrist og uddannelsesstart.

Du får afkortet uddannelsen, hvis du er over 25 år, har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen. Se i menuen til venstre under adgang til uddannelsen.

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen er opdelt i tre perioder og gennemføres på tre hovedområder

  1. Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 40 uger 
  2. Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 18 uger
  3. Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen, ca. 40 uger.

De tre praktikperioder kan være underopdelt i flere perioder.

Du får din egen praktikvejleder, som er din kontaktperson gennem hele praktikperioden. Praktikvejlederen er typisk selv social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske og er med til at sikre, at du får lært alle de ting du skal.

Den første tid følges du med en uddannet social- og sundhedsassistent og ser, hvordan man gør. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du ansvar for dine egne borgere og patienter.

Skoleundervisning  

Obligatoriske fag                                                Valgfri fag                                                              
Dansk C Social- og sundhedsassistenten som teamleder                                        
Naturfag C Netværk og samskabelse med udsatte grupper
Engelsk D Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
Mødet med borgeren og patienten Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
Det sammenhængende borger- og patientforløb                                
SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
Kvalitet og udvikling Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
Somatisk sygdom og sygepleje Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
Psykisk sygdom og sygepleje SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
Farmakologi og medicinhåndtering

Engelsk er valgfrit. Hvis du gerne vil læse videre anbefales det, at du vælger engelsk. Du kan vælge at udskifte engelsk med et andet fag fra fagrækken.

Skolen udbyder supplerende valgfag. Du kan vælge valgfag af i alt 3 ugers varighed.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger. 

Se i menuen til venstre om mulighed for talentspor, fag på højere niveau, erhvervsrettet påbygning og for eux

Elevløn

Du får elevløn, mens du uddanner dig til SOSU-assistent. Se mere her

Uddannelsesbog

Skolen udleverer en uddannelsesbog til dig. Den hjælper dig med at få overblik over hele uddannelsen. Den skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, læreren og praktikvejlederen.

Bedømmelse

Du får karakterer i alle de obligatoriske fag

De valgfri fag bedømmes bestået/ikke bestået

Du skal til mundtlig prøve i Farmakologi og medicinhåndtering og grundfagene Dansk, Engelsk og Naturfag  

Du skal bestå praktikmålene

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave.

Film om uddannelsen

Hør om glæde og stolthed ved uddannelsen og jobbet som social- og sundhedsassistent:

Se hvordan to af landets dygtigste SOSU-assistentelever, Mette Blunck og Olivia Rohde Olsen - vindere af DM i SOSU 2016 - bruger det professionelle udstyr til at få en liggende person op at sidde: