• Print
 • Print
 • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har du relevant erhvervserfaring kan du få afkortet din uddannelse.

Du skal have en realkompetencevurdering på skolen, for at få vurderet om din erhvervserfaring er relevant. Du skal medbringe dokumentation for dine erfaringer.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du får godskrevet hele praktikuddannelsen.

2 års relevant erhvervserfaring er defineret således 

Du skal kunne dokumentere erfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder

 • Det nære sundhedsvæsen  
 • Det psykiatriske område
 • Det  somatiske område 

Du skal kunne dokumentere

 • Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt 
 • Erfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.  

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring  indenfor følgende områder

Du skal kunne dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:

 • Erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
 • Væsentlig erfaring med pleje- og omsorgsopgaver
 • I sine arbejdsfunktioner indgået i team
 • I sine arbejdsfunkioner indgået i faglig sparring

på nedenstående jobområder:

 • Hjemmeplejen i mindst 8 måneder giver 1½ måneds afkortning af praktikuddannelsen
 • Plejecenter i mindst 8 måneder giver 1½ måneds afkortning af praktikuddannelsen
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse giver 1 måneds afkortning af praktikuddannelsen

Som udgangspunkt vil afkortning af praktikuddannelsen ske ved at afkorte praktik i det nære sundhedsvæsen

Har du mindre eller anden erhvervserfaring, som du mener er relevant, vil skolen i samarbejde med den ansættende myndighed vurdere omfanget af en eventuel afkortning.Skoler
Se oversigt over, hvilke skoler der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen HER