• Print
  • Print
  • Sitemap

Akademiuddannelse

Videregående voksenuddannelser (VVU)

Har du en social- og sundhedsassistentuddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring, har du adgang til videregående voksenuddannelser (VVU). Det kaldes også en akademiuddannelse. Akademiuddannelserne er typisk tilrettelagt som efteruddannelse på deltid. Du kan aftale vilkår for deltagelse med din arbejdsgiver.

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Den oplagte videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter er at tage akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner inden for social- og sundhedsområdet. Du lærer om kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb, tværfagligt samarbejde samt ledelse og organisation i sundhedssektoren.

Uddannelsen er bygget op af 2 obligatoriske moduler og en række valgmoduler. Du kan tage ét eller flere moduler af uddannelsen.  Tager du alle moduler, svarer det til 1 års fuldtidsstudie.

Der er deltagerbetaling på omkring 3-4000 kr. for hvert modul.

Læs mere om akademiuddannelsen i sundhedspraksis her.

Akademiuddannelse i velfærdsteknologi

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi er en ny og oplagt videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter. Uddannelsen giver dig kompetencer til at vurdere velfærdsteknologiske behov og løsninger. Du lærer at formidle og implementere velfærdsteknologier med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om uddannelsen her.