• Print
  • Print
  • Sitemap

Ferie, sygdom og barsel

Ferie

Ferieloven gælder også for elever. Det vil sige at elever er omfattet af reglerne om ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg.

Ferielovens § 9 indeholder desuden en særlig regel for elever og den første tid i elevansættelsen, indtil der er optjent ferie efter de almindelige regler i ferieloven.

For dig som elev betyder det, at du har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Også selvom du ikke har optjent ferie efter de almindelige regler.

Det vil sige at arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang du ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Selvom uddannelsesaftalen ikke løber et helt ferieår, er du alligevel omfattet af reglen.

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har du en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage allerede i det pågældende ferieår, selvom det ikke er et "helt" ferieår.


Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidig hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel.

I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Kontakt din fagforening, hvis du kommer i tvivl om reglerne.