• Print
  • Print
  • Sitemap

Arbejdstid og løn

Din arbejdsgiver skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår for området.

Som elev følger din arbejdstid overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde.

Det betyder blandt andet at virksomheden skal betale løn til dig som elev under hele uddannelsen, både i praktikperioder og i skoleperioder.

Overenskomstens bestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt overenskomsten.

De bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller lovgivningen, er fastsat om arbejdstagerens ansættelses- og arbejdsvilkår gælder også for dig som elev, i det omfang det er foreneligt med erhvervsuddannelseslovens regler.

De organisationer, der har indgået overenskomsten, vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

For social- og sundhedsassistentelever er overenskomstparterne FOA og KL eller Danske Regioner.