• Print
  • Print
  • Sitemap

Sundhed i den pædagogiske praksis på uddannelsen

Sundhed i den pædagogiske praksis er et obligatorisk fag på hovedforløbet. Faget kan også vælges på et højere niveau, end det obligatoriske. Det er desuden muligt at supplere det obligatoriske fag med det valgfri specialefag Det pædagogiske måltid og sundhed.

I den nedenstående figur ses nogle af uddannelsens kompetencemål og praktikmål, hvor der blandt andet arbejdes med det faglige område sundhed i den pædagogiske praksis.
Her kan du kan læse to små fortællinger, om hvordan pædagogiske assistenter kan arbejde med sundhed i den pædagogiske praksis.

Her kan du kan læse to små fortællinger, om hvordan pædagogiske assistenter kan arbejde med digital kultur.