• Print
  • Print
  • Sitemap

Natur og udeliv på uddannelsen

Natur og udeliv er et obligatorisk fag på hovedforløbet. Faget kan også vælges på et højere niveau, end det obligatoriske. Det er desuden muligt at supplere det obligatoriske fag med det valgfri specialefag Naturen som pædagogisk læringsrum.

I den nedenstående figur ses nogle af uddannelsens kompetencemål og praktikmål, hvor der blandt andet arbejdes med det faglige område natur og udeliv.
Her kan du kan læse to små fortællinger, om hvordan pædagogiske assistenter kan arbejde med natur og udeliv.