• Print
 • Print
 • Sitemap

Erhvervsrettet påbygning

Hvis både du og din praktikvirksomhed ønsker det, kan I indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at du skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af op til 4 uger. Den ekstra undervisning vælges blandt de valgfri fag:

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (1 uge)
 • Det pædagogiske måltid og sundhed (1 uge)
 • Digital pædagogisk praksis (1 uge)
 • Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge)
 • Understøttende undervisning (1 uge)
 • Læring og udvikling hos små børn (1 uge)
 • Socialpædagogiske metoder (2 uger)
 • Kulturel mangfoldighed i pædagogisk praksis (2 uger)
 • Medicinhåndtering (2 uger)
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis (2 uger)
Indgår du en aftale om erhvervsrettet påbygning, skal du aftale med din praktikvirksomhed, om den ekstra undervisning skal træde i stedet for noget af din praktik eller om din uddannelse skal forlænges.