• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Erhvervsrettet påbygning

Hvis både du og din praktikvirksomhed ønsker det, kan I indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at du skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af op til 4 uger. Den ekstra undervisning vælges blandt de valgfri specialefag.

Indgår du en aftale om erhvervsrettet påbygning, skal du aftale med din praktikvirksomhed, om den ekstra undervisning skal træde i stedet for noget af din praktik eller om din uddannelse skal forlænges.