• Print
  • Print
  • Sitemap

Digital kultur på uddannelsen

Digital kultur er et obligatorisk fag på hovedforløbet. Faget kan også vælges på et højere niveau, end det obligatoriske. Det er desuden muligt at supplere det obligatoriske fag med det valgfri specialefag Digital pædagogisk praksis.

I den nedenstående figur ses nogle af uddannelsens kompetencemål og praktikmål, hvor der blandt andet arbejdes med det faglige område digital kultur.Her kan du kan læse to små fortællinger, om hvordan pædagogiske assistenter kan arbejde med digital kultur.