• Print
  • Print
  • Sitemap

Bevægelse og idræt på uddannelsen


Bevægelse og idræt er et obligatorisk fag på hovedforløbet. Faget kan også vælges på et højere niveau, end det obligatoriske. Det er desuden muligt at supplere det obligatoriske fag med det valgfri specialefag Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer.

I den nedenstående figur ses nogle af uddannelsens kompetencemål og praktikmål, hvor der blandt andet arbejdes med det faglige område bevægelse og idræt.
Her kan du kan læse to små fortællinger, om hvordan pædagogiske assistenter kan arbejde med bevægelse og idræt.