• Print
 • Print
 • Sitemap

Hovedforløb

Hovedforløbet til pædagogisk assistent varer normalt 2 år og 1½ måned.

For at blive optaget på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en kommune eller en region. Din lokale skole kan vejlede dig. Du kan finde nærmeste skole via oversigten over skoler i højre side.

Hovedforløbet starter flere gange om året. Den skole, som du vil søge ind på, kan oplyse dig om datoer for ansøgningsfrist og uddannelsesstart.

Du får afkortet uddannelsen, hvis du er over 25 år, har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen. Se i menuen til venstre under adgang til uddannelsen.

Hovedforløbet er som minimum opdelt i 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Nogle steder er der flere praktikperioder.


Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen er opdelt i mindst to perioder, normalt på forskellige arbejdspladser.

Det kan for eksempel være en vuggestue den ene gang og et dag- og botilbud for udviklingshæmmede den anden gang. Det kan også være to forskellige børnehaver. Det afgøres i dialog mellem dig, skolen og den ansættende myndighed.

På praktikstedet vil du have en praktikvejleder, der er med til at sikre, at du får arbejdet med de opgaver og praktikmål, som du skal lære på uddannelsen.


Skoleperioder

På hovedforløbet har du både grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag og valgfag.


Grundfag

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik

 • Natur og udeliv

 • Digital kultur

 • Bevægelse og idræt

 • Sundhed i den pædagogiske praksis

 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter

 • Psykologi i den pædagogiske praksis

 • Kommunikation i den pædagogiske praksis

 • Arbejdsmiljø og ergonom

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

 • Naturen som pædagogisk læringsrum

 • Digital pædagogisk praksis

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer

 • Det pædagogiske måltid og sundhed

 • Understøttende undervisning

 • Læring og udvikling hos små børn

 • Specialpædagogiske metoder

 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis

 • Medicinhåndtering

 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis

Valgfag
Skolen opretter supplerende valgfag.
Du kan vælge valgfag af i alt 2 ugers varighed.


Uddannelsesbog

Skolen udleverer en uddannelsesbog til dig. Den hjælper dig med at få overblik over hele uddannelsen. Den skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, læreren og praktikvejlederen.


Bedømmelse

Du får karakterer i alle de obligatoriske fag.

De valgfri fag bedømmes bestået/ikke bestået

Du skal til mundtlig prøve i ét uddannelsesspecifikt fag og ét grundfag.

Du skal bestå praktikmålene.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en projektopgave.
 
Elevguide

Læs "Guiden til dig, der er elev på den pædagogiske assistent-uddannelse" her

Elevløn

Du får elevløn, mens du uddanner dig til pædagogisk assistent.
Se mere her.

Skoler
Se oversigt over skoler, der udbyder pædagogisk assistentuddannelse HER