• Print
 • Print
 • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har du relevant erhvervserfaring kan du få afkortet din uddannelse.

Du skal have en realkompetencevurdering på skolen, for at få vurderet om din erhvervserfaring er relevant. Du skal medbringe dokumentation for dine erfaringer.

Uddannelsens varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet. 

2 års relevant erhvervserfaring er defineret således

Du skal kunne dokumentere erfaring inden for minimum et af de følgende arbejdsområder

 • dagplejen
 • daginstitutioner
 • skoleområdet, inkl. SFO
 • ungdoms- og fritidsklubber
 • dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Du skal have erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner

 • pædagogmedhjælper 
 • kommunal dagplejer 
 • omsorgsmedhjælper 
 • ikke-uddannet klubmedarbejder 
 • legepladsmedarbejder 

Og du skal kunne dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team 

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

Har du ovenstående erfaring, men kun i 13 måneder godskrives du 6 måneder af praktiktiden

Har du ovenstående erfaring, men kun i 6 - 12 måneder godskrives du 3 måneder af praktiktiden

Har du anden erhvervserfaring, som du mener er relevant, vil skolen i samarbejde med den ansættende myndighed vurdere omfanget af en eventuel afkortning.Skoler
Se oversigt over skoler, der udbyder pædagogisk assistentuddannelse HER