• Share
 • Print
 • Print
 • Sitemap

Løn & SU

SU på grundforløbet

På grundforløbet kan du få Statens Uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen på www.su.dk.

Løn på hovedforløbet

De fleste arbejdspladser for elever på den pædagogiske assistentuddannelse er offentlige - dvs. at du får ansættelse i en kommune eller i en region. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL eller Danske Regioner.

På hovedforløbet får du elevløn. Lønnens størrelse oplyses i uddannelsesaftalen og udgør for elever under 18 år

 • ca. 7.920 kr. pr. måned under hele uddannelsen

Lønnen til elever over 18 år er 

 • 10.100 kr. pr. måned det første år 
 • 10.730 kr. pr. måned det andet år

Hvis du er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, skal du have voksenløn. Som voksenelev opnår du løn i hht. den overenskomst, du allerede er ansat på:

 • for pædagogmedhjælpere er aflønningen pr. måned mellem ca. 19.180 kr. og 20.190 kr., afhængigt af den løngruppe, kommunen tilhører
 • for dagplejere er aflønningen pr. måned mellem ca. 20.840 kr. og 21.990 kr., afhængigt af den løngruppe, kommunen tilhører
 • for omsorgs- og pædagogmedhjælpere er aflønningen pr. måned mellem ca. 19.840 kr. og 20.910 kr., afhængigt af den løngruppe, kommunen tilhører.

Du kan se mere om løn her.

Løn når du er færdig med din uddannelse

Lønnen som færdiguddannet pædagogisk assistent afhænger af, hvad du bliver ansat som. Din løn er, ansat som

 • Pædagogmedhjælper: grundløn trin 19 + tillæg, i alt minimum 21.120 kr. pr. måned
 • Dagplejer: grundløn trin 24, som er minimum 22.810 kr. pr. måned ved 4 fuldtidsbørn  
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælper: grundløn trin 21, som er minimum 21.770 kr. pr. måned

Nyansatte pædagogiske assistenter i nævnte stillinger er omfattet af en pensionsordning fra ansættelsestidspunktet.

Du kan se mere om løn her.FOA og 3F har overenskomsten for pædagogiske assistentelever

FOA og 3F aftaler dine vilkår under uddannelsen med arbejdsgiverne, fx din løn, arbejdstid, regler for fravær, børns sygedage, ferieregler mm.

Din lokale fagforening drager også omsorg for dit arbejdsliv, mens du er elev. Det er her, du kan henvende dig angående konkrete problemer om fx løn, arbejdsmiljø, klager over uddannelsen mm.

Find din lokale FOA-afdeling her.

Find din lokale 3F-afdeling her.