• Print
  • Print
  • Sitemap

Om arbejdet som pædagogisk assistent

Du er rollemodel

Som pædagogisk assistent er du hele tiden i kontakt med de børn, unge eller voksne, som du arbejder med. Derfor skal du kunne lide at være sammen med andre mennesker og trives ved det.

Du er god til at igangsætte pædagogiske aktiviteter, og du deltager ofte selv i aktiviteterne. 

Der stilles store krav til din faglighed og du er på mange måder en rollemodel for den pædagogiske målgruppe. Det vil sige, at det smitter, når du selv deltager og viser glæde og begejstring ved en bevægelsesleg.

Arbejdet som pædagogisk assistent foregår både inde og ude, så du skal have lyst til begge dele. Du skal være klar til at trække i regntøjet og hoppe i vandpytter på en våd efterårsdag, hvor du skal på legeplads med en gruppe børnehavebørn. Og du skal trives med mere stillesidende aktiviteter, hvor du for eksempel læser historier højt eller tegner sammen med den pædagogiske målgruppe.

Du vil også opleve at nogle dage er mere stille, mens der andre dage er fuld fart på. Nogle dage pusler alle måske med små aktiviteter, mens der andre dage arbejdes med et større fælles projekt eller aktivitet, for eksempel teater eller en udflugt.

Som pædagogisk assistent er det vigtigt, at du kan bevare et roligt overblik, for det er dyrebare personer, du har ansvaret for.

Faglige profilområder

Som pædagogisk assistent bidrager du med et særligt pædagogisk håndelag inden for fire faglige områder.

  • Natur og udeliv
  • Digital kultur
  • Bevægelse og idræt
  • Sundhed i den pædagogiske praksis

Du kan læse mere om de fire faglige profilområder her.


 "Jeg har stor frihed til selv at bestemme, hvordan dagen skal se ud. Det er ret fedt" - Line, pædagogisk assistent, 22 år