• Print
  • Print
  • Sitemap

Uddannelsesbevis

Når du har gennemført hele din uddannelse udsteder skolen efter PASS' retningslinjer et uddannelsesbevis til dig.

For at kunne få udstedt et uddannelsesbevis, kræver det følgende:

  • at skolen har udstedt et skolebevis, der viser dine karakterer og dokumenterer, at du som elev har opfyldt kravene for at bestå skolefagene og den afsluttende prøve. 
    På  social- og sundhedshjælperuddannelsen skal du have opnået et gennemsnit for alle fagene, der mindst svarer til karakteren "bestået", dvs. karakteren 02.
  • at praktikstedet har afgivet afsluttende praktikerklæring med bedømmelsen godkendt.

Du kan samtidig få et Certificate Supplement, der kort beskriver uddannelsen på dansk, engelsk, tysk eller fransk.

Certificate Supplement udstedes ikke til den enkelte og kan derfor blot downloades her


Skolen opbevarer en kopi af dit uddannelsesbevis i 30 år.