• Print
  • Print
  • Sitemap

Tegning - Double-loop læring

PASS indbyder til lærerkonference

PASS inviterer til lærerkonference for undervisere på SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistentuddannelse.

Konferencen byder på et program, der både vil trække tråde til egen praksis som underviser og til den praksis, som eleverne uddannes i og til.

Målgruppe

Konferencen retter sig især mod undervisere i fagene

SOSU-hjælper
•    Mødet med borgeren
•    Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


SOSU-assistent
•    Mødet med borgerne og patienten
•    Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Pædagogisk assistent
•    Pædagogik
•    Psykologi i den pædagogiske praksis
•    Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
•    Natur og udeliv

Indhold

Dagen vil starte ud med en fælles formiddag, der har fokus på hvordan man, når man arbejder med at motivere og 'flytte' på mennesker, risikerer i stedet at forstærke mod-standen på forandring og udvikling. Der vil blive trukket tråde både til jeres praksis som undervisere i mødet med eleverne, til den faglige praksis, som eleverne uddannes i og til, samt til betydningen for jeres didaktiske overvejelser som undervisere.

Om eftermiddagen vil I blive inddelt i henholdsvis en SOSU-del og en PAU-del.

Gruppen af SOSU-undervisere skal beskæftige sig med de iboende dilemmaer, der er, når man arbejder med borgerinddragelse og samtidig skal finde en balance og kobling til egen og kollegaers faglige skøn. Igen vil der være et sideløbende fokus på, hvilken betydning dette faglige nedslag har for jeres didaktiske overvejelser.

For PAU underviserne vil der blive sat spot på nysgerrighed og udforskning. Begreberne er en del af de pædagogiske læreplaner og markerer samtidig en tilgang for assistenternes pædagogiske praksis, både når det kommer til små børns nysgerrighed og ud-forskning af verden, og når det kommer til dannelsen af demokratiske medborgere. Også her vil der blive trukket tråde til jeres didaktiske overvejelser i forhold til egen undervisning.

Tid og sted

Den 11. oktober, kl. 9.30 - 15.30

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Tilmelding og pris

Du tilmelder dig HER
Pris: 795 kr.
Frist for tilmelding er den 1. september 2018

Program

Programmet for dagen bliver tilgængeligt primo juni HER