• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Publikationer udgivet af udbyderne

2016



Pædagogisk Assistent - En rapport over uddannelsens popularitet og beskæftigelsesstatistik i Region Midtjylland
Udarbejdet af VIA og SOSU-skolerne i Region Midtjylland.
16 sider

2014



Pædagogiske assistenter - Vejen til job, videreuddannelse og fremtidens kompetencer
Udarbejdet af SOSU Nord.
20 sider

2013



Elevprofil af hovedforløbselever på social- og sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
8 sider


Elevprofil af hovedforløbselever på social- og sundhedsskolerne, social- og sundhedsassistentuddannelse
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
8 sider


Elevprofil af hovedforløbselever på social- og sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
8 sider


Elevprofil af hovedforløbselever på social- og sundhedsskolerne
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
8 sider


Elevprofil af grundforløbselever på social- og sundhedsskolerne
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
13 sider

2010



Elevfastholdelse i praktikken - en evaluering af social- og sundhedsskolernes brug af trepartsmidler i 2008 og 2009
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
40 sider

2009



Kvalitetsprojekt på social- og sundhedsskolerne
Udarbejdet af SOSU-Lederforeningen.
14 sider

2006



Et godt uddannelsesforløb
Udarbejdet af SOSU Nord.
56 sider


Kriterier for praktiksted i Frederiksberg og Københavns kommuner samt H:S.
Udgivet af Fællesbestyrelsen for de grundlæggende SOSU-uddannelser.
9 sider

2005



Evaluering af forsøg med sammenhængende forløb på de grundlæggende social-og sundhedsuddannelser.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Herning.
30 sider


Problembaseret læring i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
Udarbejdet af CVU Storkøbenhavn.
93 sider

2004



Mentor og Mentee
Udarbejdet af SOSU C.
2 sider


Erfaringer fra forsøg med undervisning af unge flygtninge og indvandrere
Udarbejdet af Esbjerg Handelsskole og Niels Brock.
111 sider


Udvikling af vejledningssamtalen på den pædagogiske grunduddannelse PGU
Udarbejdet af Social- og Sundhedskolen i Silkeborg.
55 sider

2003



Udvikling af vejledningssamtalen på den pædagogiske grunduddannelse PGU.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.
55 sider

2002



Valgfag i pgu og sosu - anderledes muligheder og elevindflydelse.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.
80 sider


Implementering af praktik i udlandet
Udgivet af Århus Social- og Sundhedsskole.
29 sider


Udvidet vejledningsindsats. For elever med anden etnisk baggrund end dansk på grundforløbet og social- og sundhedshjælperuddannelsen
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Odense.
80 sider

2001



Udvikling og Evaluering af personlige kompetencer i Social- og Sundhedsassistentuddannelsen.
Udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.
50 sider