• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Inspirationsmateriale til arbejdet i lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg

2015

Vejledninger om praktikerklæringer

PASS har udviklet praktikerklæringer, som skolerne skal udlevere til praktikstederne ved afslutning af hver praktikperiode. Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema. Det lokale uddannelsesudvalg skal udarbejde hjælpeskema til praktikerklæringen. PASS har udarbejdet forslag til hjælpeskema, som det lokale udannelsesudvalg kan vælge at bruge. 

2014

Talentudvikling
Udarbejdet af PASS. 4 sider

Kvalitet i uddannelserne
Udarbejdet af PASS. 4 sider.

2008

Regionalt møde for LUU i Region Sjælland (22. oktober)
Oplæg for LUU

Regionalt møde for LUU på SOSU Nord (1. oktober)
LUU opgaver og klagebehandling (samlet)

Regionalt møde i Herning for LUU (23. september)

LUU opgaver og kompetencer

LUU og klagebehandling

Arbejdet i LUU

Oplæg fra Temadag for lokale uddannelsesudvalg 25. marts 2008:

SOSU-skolernes overgang fra amtsligt ejerskab til statsligt ejerskab m.m. (ved Nanna Højlund)

Nye rammer og opgaver for de lokale uddannelsesudvalg (ved Charlotte Netterstrøm)

Uddannelsesinstitutionens redskaber i arbejdet med kvalitetssikring (ved Anette Macko)

Rolle- og opgavefordeling mellem det faglige udvalg og skolerne (ved Karin Olsen)

Pjece om rekruttering af mænd til omsorgsområdet
Udgivet af FOA og KL. 1. april 2008.

2007

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne - En introduktion for nye medlemmer.
Kortfattet pjece om arbejdet i LUU og betydningen af at deltage aktivt som lokal repræsentant for en organisation.
Udgivet af 3F juni 2007.

2006

Årsplan for LUU . Lille, meget overskuelig folder med praktiske vink til arbejdet i LUU. Et kortfattet året-rundt-i-LUU-idékatalog.
Udgivet af Transporterhvervets Uddannelsesråd maj 2006.

2001

Fra klar besked til dialog - Idékatalog til det lokale uddannelsesudvalg.
Omfattende indføring i alt, hvad LUU typisk kommer til at beskæftige sig med – og hvordan opgaverne kan håndteres.
Udgivet af Undervisningsministeriet 2001.