• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap


Om udbyderne

Social- og sundhedsskolerne

Social- og sundhedsskoler over hele landet udbyder social- og sundhedsuddannelsen. Alle skoler udbyder både grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen (trin1) og social- og sundhedsuddannelsen (trin 2).

De fleste social- og sundhedsskoler udbyder også den pædagogiske assistentudddannelse. Skolerne udbyder både grundforløb og hovedforløb.

Social- og sundhedsskolerne er selvejende erhvervsuddannelsesinstitutioner, godkendt af Ministeriet for Børne- og Undervisning til at udbyde uddannelserne.

De fleste social- og sundhedsskoler har flere underafdelinger og udbyder uddannelserne på flere adresser. Skolerne starter nye hold flere gange årligt.

Social- og sundhedsskolerne har forskellige profiler og samarbejder i en fælles interesseorganisation. Læs mere her

Professionshøjskolerne

Tre professionshøjskoler, også kaldet University Colleges udbyder den pædagogiske assistentuddannelse. Professionshøjskolerne udbyder hovedforløbet 6 steder i landet. Professionshøjskoler udbyder ikke grundforløbet.

Professionshøjskoler er selvejende institutioner, der hovedsageligt udbyder professionsbacheloruddannelser, fx pædagoguddannelsen. De tre professionshøjskoler er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning til at udbyde den pædagogiske assistentuddannelse.

Professionshøjskolerne har forskellige profiler og samarbejder i en fælles interesseorganisation. Læs mere herSkoler
Se en oversigt over skolerne her