• Print
  • Print
  • Sitemap


Om udbyderne

Uddannelserne til pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper og  social- og sundhedsassistent udbydes af uddannelsesinstitutioner, som af Undervisningsministeriet er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser, herunder netop disse tre uddannelser.

Udbyderne nedsætter lokale uddannelsesudvalg med repræsentanter fra parterne i PASS med henblik på at fremme samarbejdet om uddannelsesudbuddet lokalet.

Social- og sundhedsuddannelserne udbydes af erhvervsskoler, herunder især social- og sundhedsskoler.

Den pædagogiske assistentuddannelse udbydes dels af social- og sundhedsskoler, dels af professionshøjskoler.Skoler
Se en oversigt over skolerne her