• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Praktikerklæringer

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring.

Praktikerklæringen oplyser, om eleven har nået målene for praktikperioden og angiver praktikstedets vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse. 

Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema, som indeholder oplysninger om, hvilke praktikmål eleven har arbejdet med i praktikperioden, og hvilket niveau eleven har nået. 

PASS har udviklet et hjælpeskema til brug for dokumentation af elevens udvikling, men det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at bruge et andet skema. Skolerne skal oplyse praktikstederne om, hvilket skema der bruges lokalt.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. 

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen grundlaget for, at der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven. 

Praktikerklæring og hjælpeskema udleveres af skolen. Udfyldt praktikerklæring og hjælpeskema udleveres til eleven og til skolen. Se vejledning i menuen til venstre.


    For hovedforløb påbegyndt inden 01.08.2015   For hovedforløb påbegyndt efter 01.08.2015
Social- og sundhedshjælper   
Vejledende praktikerklæring
Praktikerklæring


Afsluttende praktikerklæring
Hjælpeskema
 

Hjælpeskema

 

 

 
 
Social- og sundhedsassistent
Afsluttende praktikerklæring
Praktikerklæring


Hjælpeskema

Hjælpeskema

 

 
 
Pædagogisk assistent   Vejledende praktikerklæring
  Praktikerklæring
 

Afsluttende praktikerklæring

Hjælpeskema


Hjælpeskema